Bezpečnost práce Liberecký kraj

Bezpečnost práce Liberecký kraj je klíčovou oblastí naší činnosti. Vzhledem k narůstajícím legislativním požadavkům a s tím spojenými riziky pro zaměstnavatele klademe velký důraz na neustálé zkvalitňování našich služeb s cílem tato rizika eliminovat a vytvářet prostor pro kontinuální zlepšování v celém spektru bezpečnosti práce.
Základem naší činnosti je profesionální zajištění prevence rizik v oblasti okruhu Bezpečnost práce Liberecký kraj včetně doporučení příslušných opatření, zodpovědně vedená dokumentace bezpečnosti práce a kvalitně provedené školení bezpečnosti práce.
S oblastí Bezpečnost práce Liberecký kraj dále souvisí oblast hygiena práce, kde je dále řešena problematika osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), problematika nemocí z povolání apod.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!