BOZP Liberecký kraj

BOZP Liberecký kraj je klíčovou oblastí naší činnosti. Vzhledem k narůstajícím legislativním požadavkům a s tím spojenými riziky pro zaměstnavatele klademe velký důraz na neustálé zkvalitňování našich služeb s cílem tato rizika eliminovat a vytvářet prostor pro kontinuální zlepšování v celém spektru BOZP Liberecký kraj.
Základem naší činnosti je profesionální zajištění prevence rizik v oblasti BOZP Liberecký kraj včetně doporučení příslušných opatření, zodpovědně vedená dokumentace BOZP a kvalitně provedené školení BOZP.
S oblastí BOZP Liberecký kraj dále souvisí oblast hygiena práce, kde je dále řešena problematika osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), problematika nemocí z povolání apod.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!