PO Liberecký kraj

PO Liberecký kraj (požární ochrana) a činnosti s ní spojené mají pozitivní vliv na snižování rizika požárů a s tím souvisejících škod. Proaktivní přístup poskytovatele v oblasti prevence v PO může mnohdy znamenat rozdíl mezi „být“ a „nebýt“. Proto i na PO Liberecký kraj klademe u našich zákazníků značný důraz.
Dalším důležitým faktorem je dále kvalitní školení PO pro zaměstnance a školení požárních hlídek.
Všechny tyto faktory v oblasti zajištění PO Liberecký kraj mají pozitivní vliv bezproblémový chod společnosti zákazníka. 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!