Revize VTZ Liberecký kraj

Revize VTZ Liberecký kraj (vyhrazených technických zařízení) úzce souvisí jak s požární ochranou (PO), tak
i s bezpečností práce.
Důsledně vedená evidence a plán revize VTZ Liberecký kraj a jeho dodržování může mít pozitivní vliv na eliminaci rizik v obou oblastech (BOZP a PO).

V rámci našich služeb umíme zajistit komplexní realizaci revize VTZ Liberecký kraj vlastní tvorby přehledu revidovaných zařízení, přes plán revizí a po jejich včasnou realizaci (revize elektro, revize zdvihacích zařízení, revize tlakových nádob, revize plynových zařízení, kontroly a revize PHP a PH apod.) 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!