Školení BOZP a PO Liberecký kraj

Školení BOZP a PO Liberecký kraj (bezpečnost práce a požární ochrana) zaměstnanců je základním předpokladem pro výkon pracovních činnosti každého zaměstnance.

Bez školení BOZP a PO Liberecký kraj nesmí zaměstnanec pracovat, jelikož by v tomto případě šlo o zásadní porušení zákonných povinností a důsledky by mohly být značné.
Dalším úkolem školení BOZP a PO Liberecký kraj je důsledné seznámení zaměstnanců se všemi riziky na pracovišti a s riziky, souvisejícími  s jejich pracovní činností. 

E-learning - od 1.12.2020 poskytujme našim zákazníkům i školení online s certifikátem a to:

  • BEZPEČNOST PRÁCE - školení je určeno pro všechny zaměstnance pracující v zejména v administrativních nebo příbuzných oborech 
  • POŽÁRNÍ OCHRANA - školení je určeno pro všechny zaměstnance pracující v zejména v administrativníchnebo příbuzných oborech
  • ŘIDIČI REFERENTI - školení je určeno pro zaměstnance, kteří při činnostech spojených s výkonem zaměstnání používají vozidlo a to jak služební, tak soukromé.

 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!