Školení BOZP a PO Liberecký kraj

Školení BOZP a PO Liberecký kraj (bezpečnost práce a požární ochrana) zaměstnanců je základním předpokladem pro výkon pracovních činnosti každého zaměstnance.

Bez školení BOZP a PO Liberecký kraj nesmí zaměstnanec pracovat, jelikož by v tomto případě šlo o zásadní porušení zákonných povinností a důsledky by mohly být značné.
Dalším úkolem školení BOZP a PO Liberecký kraj je důsledné seznámení zaměstnanců se všemi riziky na pracovišti a s riziky, souvisejícími  s jejich pracovní činností. 

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!