Nabízené služby

Můžete se na nás s důvěrou obrátit pro pomoc v následujích oblastech:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Požární ochrana
 • Hygiena práce
 • Odpadové a obalové hospodářství
 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Revize vyhrazených technických zařízení

Spoluprací s námi můžete získat:

 • Komplexní služby – díky širokému záběru umíme jednotlivé činnosti propojovat, zákazník na nás může přesunout i část organizační stránky věci
 • Otevřenou spolupráci, zkušenost s realizací velkých zákazníků
 • Dobrý poměr výkon/ cena
 • Garance kvality služeb – jsme větší společnost, máme dostatečné zázemí a pojištění odpovědnosti
 • Možnost posunout oblast bezpečnosti práce o úroveň výše
 • Zkušeného partnera s působností po celé ČR
 • Dostupnost služby - zastupitelnost
 • Nezávislý pohled zvenku – křížové audity BOZP, PO, ŽP, NCHLS apod.
 • Know-how, získané při realizaci více jak 350-ti zákazníků
 • Možnost dohledu nad jednotlivými termíny (revize, školení, zákonné preventivní BOZP a PO prohlídky apod.)
 • Snížení rizika finančních postihů ze strany kontrolních orgánů
 • Spolehlivého partnera v klíčové oblasti s osobním přístupem

Jsme přípraveni Vás navrhnout individuální složení služeb tak, aby byla respektována všechna specifika vaší společnosti. 

Jsme tu pro Vás!

Tým UNISSA plus

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!