Revize vyhrazených technických zařízení

Elektro revize

 • montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení v rozsahu E1/A (revize elektroinstalace, strojů a zařízení)
 • pravidelná údržba a preventivní prohlídky el. strojů  a zařízení
 • vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 35kV v objektech třídy A, včetně hromosvodů
 • zajištění projektů elektrických zařízení do 1000V a projektů hromosvodových ochran
 • zajištění změn sazeb pro odběr elektrické energie
 • zajištění připojení a odpojení elektroměrů
 • zajištění zvýšení el. příkonu odběrného místa
 • proškolení a přezkoušení pracovníků s elektrotechnickým vzděláním dle vyhl. č. 50/78 Sb., §6-8
 • revize hromosvodů

Plyn a tlakové nádoby

 • revize a kontroly plynových zařízení
 • proškolení obsluhy plynových zařízení
 • revize tlakových zařízení
 • proškolení obsluhy tlakových zařízení

Zdvihací zařízení

 • provádění revizí, inspekcí a revizních zkoušek
 • provádění elektrorevizí
 • revize vázacích prostředků
 • školení jeřábníků a vazačů
 • vedení předepsaných dokladů
 • provádění kontrol a prohlídek ocelových konstrukcí
 • zabezpečujeme zvláštní posouzení jeřábů – ZP

Ostatní služby

 • Požárně bezpečnostní řešení staveb
 • Výkon koordinátora BOZP na stavbách
 • Zpracování energetických auditů dle zákona č. 406/2000Sb ve znění pozdějších novelizací


uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!